Behandling av personopplysninger, markedsføringshenvendelser mv.

Personopplysninger som behandles

Følgende opplysninger behandles om deg i tilknytning til Programmet:

* Kontaktopplysninger: Navn, telefonnummer og epost, for å kommunisere med deg og knytte din status eller dine poeng til deg

* Informasjon om dine kjøp, for å beregne status eller poeng, samt gi deg tilpassede tilbud og informasjon ved analyse av bruksmønstre, kjøp, bruk av fordeler mv.

* Anonymiserte data, analyse, statistikk og læring knyttet til adferdsmønstre og sikkerhetslogging på nettsider (også for samarbeidspartnere) som gjøres av sikkerhetshensyn, utvikling av tjenesten, og statistikk. Disse opplysningene er våre samarbeidspartnere behandlingsansvarlig for.

Behandling av personopplysninger for gjøres på grunnlag av å oppfylle avtale med deg etter disse Vilkårene, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Ved kontakt med myndighetene, regnskapsføring mv. vil behandling skje etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c for å oppfylle en rettslig plikt som vi er pålagt.

Anonymiserte data, analyse, statistikk og læring knyttet til adferdsmønstre og logging av våre samarbeidspartnere behandles etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, ved at det er vurdert at det foreligger en berettiget interesse ved behandlingen, og at behandling av denne type opplysninger er ikke så inngripende at ditt personvern må overstyre denne behandlingen.

Analyse av bruksmønstre, kjøp, bruk av fordeler mv. blir behandlet etter ditt eksplisitte samtykke ved registrering eller avgitt etter dette, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du kan til enhver tid trekke slikt samtykke.

Personopplysninger blir ikke overført til tredjepart uten ditt samtykke eller overført/behandlet utenfor EØS.

Er du medlem i kundeklubb som privatperson, vil dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke foreligger rettslig grunnlag (som at behandling ikke lenger er nødvendig) eller at det ikke foreligger formål for fortsatt behandling av personopplysningene. Så lenge du er medlem av lojalitetsprogram eller mottar fordeler eller andre ytelser, vil opplysninger om deg lagres og behandles.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere
Shopify behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere for å administrere vårt forhold til kunder, leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere tjenester samt evaluere bruk av tjenester.

Opplysninger som er nødvendige eller som må beholdes pga. lovkrav eller knyttet til rettskrav som kan oppstå, som kontakt med myndighetene, regnskapsføring mv. vil kun slettes når det er anledning til dette etter de lover og regler som regulerer forholdet.

Kommunikasjon og markedsføringshenvendelser

Vi vil sende deg nyhetsoppdateringer forbundet med ditt medlemskap, fordeler for deg og annet som er knyttet til Programmet basert på dine preferanser.

I tillegg vil sende deg informasjon og markedsføring om nye fordeler, tilbud mv. på epost og/eller SMS eller på annen direkte kommunikasjonsmåte som kan innholdet kan anses som markedsføring. Slik utsendelse gjøres basert på ditt samtykke eller om du er eksisterende kunde hos oss.